CANER&CAN HUKUK VE ARABULUCULUK OFİSİ

İcra Hukuku

Caner&Can Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize alacaklarının tahsili ve borçların tasfiyesi konularında hukuki hizmet sunmaktayız.

  • Alacakların tahsili için icra takiplerinin başlatılması
  • İpotek yoluyla takiple rehinin paraya çevrilmesi
  • İtirazın iptali, itirazın kaldırılması davalarında müvekkillerin temsili
  • Borçların sulh anlaşmalarıyla çözüme kavuşturulması
  • Borçlular yönünden iflas yoluyla takip yapılması, borçluların alacaklılara karşı açtıkları davaların takibi