CANER&CAN HUKUK VE ARABULUCULUK OFİSİ

Bedensel Zarar Tazminatları

Müvekkillerimiz Türkiye’de iş, seyahat veya başka bir amaçla bulundukları sırada çeşitli sebeplerle kazalar yaşamakta ve yaralanmaktadırlar. Hatta bazı kazalar ölüm gibi çok ağır sonuçlar da doğurabilmektedir. Bu istenmeyen kazalar özellikle turizm sezonunda artış göstermektedir. İşte yaşanan bu kazalar neticesinde meydana gelen maddi ve manevi zararları sorumlularından talep etmek mümkündür.
Aşağıda tazminat çeşitleri ve hesaplamanın nasıl yapılacağı, büromuza çok sık gelen sorularla birlikte yer almaktadır:

Bedensel zararlar nasıl meydana gelmektedir?

Bu örnekler çoğaltılabilmekle birlikte takip ettiğimiz davalar en çok aşağıdaki olaylardan kaynaklanmaktadır:

Trafik kazası sonucunda yaralanan bir kişi, kusurlu araç sahibinden, araç sürücüsünden ve aracın sigortasından zararının giderilmesini isteyebilir. Kazanın mağduru, araç sürücüsü olabileceği gibi yolcu da olabilir.

Otel konaklamaları sırasında, bazı otellerin müşterileri için gerekli önlemleri almamaları neticesinde kazalar yaşanmaktadır. Örnek olarak, otel havuzunun ve merdivenlerinin yönetmeliğe uygun olmayacak bir şekilde düzenlenmiş olması sonucunda müşteriler düşebilmekte ve ayak bileği, diz, hatta omurga kırıkları ile karşılaşabilmektedir. Bu hallerde sorumlulardan tazminat istemek mümkündür.
Ayrıca, müvekkillerimiz tatillerini geçirdikleri sırada ekstreme sporları sıklıkla tercih etmektedir. Bunlardan en çok tercih edilenler; yamaç paraşütü, rafting, sky diving, bungee jumping’tir. Bunların yanında, otellerde sıklıkla banana, parasailing, ringo, quad turları düzenlenmektedir.
Bu sporlar veya etkinlikler gerçekleştirilirken bazı önlemlerin alınması ihmal edilmekte ve kazalar gerçekleşmektedir. Bu kazalar sonucunda hafif veya ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Bunun doğal sonucu olarak sorumlulardan maddi ve manevi tazminatlar talep edilebilecektir.

Türkiye’de gerçekleşen hatalı bir tıbbi müdahale neticesinde kişide geçici veya kalıcı bir sakatlık, kişinin görünümünde beklenmeyen olumsuz bir değişiklik meydana geldi ise, sorumlulardan tazminat talep etmek mümkündür.

Hangi Tür Tazminatlar Talep Edilebilir?

Meydana gelen kaza veya tıbbi uygulama neticesinde kişinin iyileşmesi için belirli bir süre geçecektir. Bu süre boyunca kişi çalışamayacaktır ve dinlenmesi zorunludur. Bu dönem için maddi tazminat talep etmek mümkündür. Örnek olarak, iyileşme süreci 3 ay olan bir kişi, 3 aylık maaşını talep edebilir.

Meydana gelen kaza veya tıbbi uygulama neticesinde kişide tam iyileşme sağlanamayabilir ve kalıcı sakatlık/maluliyet meydana gelebilir. Örnek olarak, omuzundaki sakatlık tam iyileşmeyebilir ve eskisi gibi omzunu hareket ettiremeyebilir. Bu durumda kişi, maluliyeti oranında sorumlulardan maddi tazminat isteme hakkında sahip olur.

Kaza veya tıbbi uygulama sonucu birçok tedavi gideri Türk Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’dan talep edilmektedir. Ancak; SGK tarafından karşılanmayan giderler de mevcuttur. Bu giderler sorumlularından istenebilmektedir.

Meydana gelen veya tıbbi uygulama kaza neticesinde kişi bakıma muhtaç hale gelebilir veya günlük yaşamını devam ettirirken bazı alanlarda başkalarının yardımına ihtiyaç duyar hale gelebilir. Bu durumda, bir bakıcı tazminatından bahsetmek mümkündür.

Bir kişi kaza veya tıbbi uygulama öncesinde yaptığı işi, kaza sonrasında yapamaz hale gelebilir. Bu nedenle kariyerinde ilerleyemeyebilir, hatta meslek değiştirmek zorunda kalabilir. Bazı durumlarda ise, yaşadığı kaza sonucunda çok erken yaşta emekli olmak zorunda kalabilir. Dikkat edilecek olursa, bu olasılıkların hepsinde, kişinin gelirinde bir azalma meydana gelmiştir. İşte gelirdeki bu azalma, bu kayıp sorumlulardan istenebilir.

Yaşanan kaza veya tıbbi uygulama neticesinde yaralanan, bedensel zarara uğrayan kişi yaşadığı bu olumsuz olay sebebiyle çektiği acılardan dolayı sorumlulardan manevi tazminat isteyebilecektir.

Tazminatlar Nasıl Hesaplanır? Hangi Kriterlere Dikkat Edilir?

Tazminat taleplerinde en karışık ve uzmanlık gerektiren konu kalıcı bir sakatlık veya maluliyet olması halinde hangi kriterlerin dikkate alınacağıdır. Bu hesaplama hem uzman avukatlarımızca hem de danışmanlarımız tarafından dosya tarafımıza ulaştığında ve yargılama süresince yapılmaktadır. Böylece hem dava öncesinde müvekkile yaklaşık tahmin üzerinden ne kadar bir tazminat alabileceği belirtilmekte hem de yargılama aşamasında mahkeme tarafından yaptırılacak hesapların doğruluğu kontrol ettirilmektedir.

Bu karmaşık hesaplamalar yapılırken genel olarak aşağıdaki bilgilerden faydalanılmaktadır:

  • Olay tarihindeki yaş ve ortalama ömür
  • Aktif çalışma hayatı ve emeklilik dönemi
  • İyileşme süresi
  • Maluliyet oranı
  • Zarar gören kişinin meydana gelen kazadaki kusur oranı
  • Gelir durumu

Hangi ülkenin verilerine göre tazminat hesaplanacaktır?

Türk Hukukunda yüksek mahkeme kararlarına göre, kişinin hak edeceği maddi tazminat hesaplanırken, kişinin yaşadığı, çalıştığı ülkenin verilerinden faydalanılır. Bu şekilde kişinin gerçek zararı bulunur. Örnek olarak, hayatını Almanya’da devam ettiren ve çalışan bir kişi, o ülkedeki maaşına ve genel olarak Almanya ülkesindeki verilere göre tazminat isteyebilir.

Tazminat hangi para birimi cinsinden istenir?

Yurtdışında yaşayan bir kişi bedensel zarardan doğan tazminatı yabancı para birimi (euro, pound, dolar vb.) cinsinden isteyebilir.

Gelir durumu belgelenmek zorunda mıdır? Çalışmayan bir kişi tazminat isteyebilir mi?

Bir kişi çalışıyorsa maaşını, serbest meslekte ise kazancını belgelemesi doğru bir tazminat hesabı için gereklidir. Ancak; Türk Hukuku’na göre bu konuda belge sunamamak doğrudan tazminat talep edilemeyeceği anlamına gelmemektedir.
Bir kimse hiç çalışmıyorsa ve sadece ailesine ev işlerinde veya çocuk bakımında yardım ediyorsa dahi ailesine asgari ücret kadar yardım ettiği varsayılır.

Hesaba katılacak asgari ücret ise, kişinin yaşadığı ülkede (Almanya, Avusturya, İngiltere vs.) geçerli olan asgari ücrettir.

Ev Hanımları sürekli işgöremezlik/kalıcı maluliyet tazminatı isteyebilir mi?

EVET. Ev hanımları bir şirkette çalışmazlar ve maaşları yoktur. Ancak; Türk Hukuku’na göre bir ev hanımının aktif dönemde asgari ücret ile çalıştığı ve buna göre bir emekli aylığına hak kazandığı kabul edilir.

Hesaba katılacak asgari ücret ise, kişinin yaşadığı ülkede (Almanya, Avusturya, İngiltere vs.) geçerli olan asgari ücrettir.

Manevi Tazminat nasıl hesaplanır?

Türk Hukukunda manevi tazminat biraz yoruma açık bir konudur. Net kriterleri yoktur ve çok subjektiftir. Bu nedenle yaşanana olaya ve kişinin kendisine göre bir talep belirlemek gerekmektedir.
Bu konuda büromuz avukatları sizi yönlendirecektir.

Kişi yaşadığı kaza sonucunda yurtdışındaki sigortasından tazminat aldıysa bu para talep edeceği tazminattan düşülür mü?

Büromuza çok sık gelen sorulardan biri de budur. Yurtdışında aldığınız sigorta ödemeleri genel olarak Türkiye’de talep edeceğiniz tazminattan düşülemez. Ancak; istisnaları da bulunmaktadır. Tabii ki daha net bilgi için ofisimize danışmanızda fayda vardır.

Sağlık Kasalarının geçici ödemeleri tazminattan düşülür mü?

Kaza geçiren kişi iyileşene ve tekrar çalışmaya başlayana kadar maaşının bir bölümü (genel olarak %70’i) sağlık kasaları tarafından karşılanmaktadır. Bu süreçte kişinin aylık maaşının yaklaşık %30’u kadar bir kazanç kaybı oluşmaktadır. Genel olarak herkes sağlık kasası tarafından karşılanmayan bölümün talep edilebileceğini düşünmektedir. Gerçekte ise, kişinin iyileşmesi ve işe başlaması süresince geçen süredeki maaşının tamamı talep edilebilir. Tabii ki daha net bilgi için ofisimize danışmanızda fayda vardır.

Yaşadığınız olay sonucunda hangi hukuki adımların atılması gerektiği, hangi tazminatın istenebileceği ve miktarının ne olacağı konusunda büromuz sizi uzman avukatları aracılığı ile aydınlatacaktır.