CANER&CAN HUKUK VE ARABULUCULUK OFİSİ

Tanıma ve Tenfiz Davaları

Yabancı devlet mahkemeleri tarafından verilen mahkeme kararları tanıma ve tenfiz sürecinden geçirilmek suretiyle bir başka ülkede kesin hüküm ve kesin delil etkisine sahip olur. Caner&Can Hukuk Bürosu olarak; yabancı mahkemeler tarafından verilen, tazminat, ticari alacak, vasilik, boşanma, aile hukukundan ya da ilgili başka kanundan doğan yabancı mahkeme kararların tanınması ve tenfizi hususlarında hukuki hizmetler sunmaktayız.