CANER&CAN HUKUK VE ARABULUCULUK OFİSİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Çağımızdaki bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler neticesinde, kişilere ait bilgilerin kaydedilmesi, yayılması gibi işlemler, oldukça kolay ve hızlı hale gelmiştir. Bu durumun sonucu olarak da kişisel verilerin korunmasının gerekliliği ortaya çıkarmıştır. Özellikle teknolojinin hızla büyümesi ve bilgi akışının önlenemez oluşu; kişisel verilerin korunması konusunu, kişisel veri işleyen şirketler açısından öncelik haline gelmesine sebebiyet vermiştir.

Caner&Can Hukuk Ofisi olarak, bu alanda hem verileri işlenen hem de veri sorumlularına yönelik kapsamlı hukuki hizmet sağlamaktayız. Bu alandaki hizmetlerimiz arasında aşağıdaki hususlar sayılabilir:

  • Kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması, imha edilmesi şartları ve şirket politikasının belirlenmesi konularında danışmanlık ve hukuki hizmet
  • Veri sorumlusunun yükümlülükleri
  • Sözleşmelerin mevzuata uygun şekilde revize edilmesi
  • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi halinde veri işleyenin ya da verisi işlenin temsil edilmesi
  • Koruma yöntemleri, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önüne geçilmesi konularında danışmanlık, insan kaynakları ve IT departmanlarına kılavuzluk edilmesi