CANER&CAN HUKUK VE ARABULUCULUK OFİSİ

Taşınmazlarla İlgili Sorunlar

Türkiye son yıllarda uyguladığı teşviklerle gayrimenkul yatırımı açısından yabancı ülke vatandaşları için bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Bunun bir sonucu olarak yabancılara gayrimenkul satışları artmakla beraber yabancı ülke vatandaşları gayrimenkullerin alımı-satımı ve kiralanması sırasında birçok problemle karşı karşıya kalmaktadır. Örnek olarak, aynı gayrimenkulün birden fazla kişiye satılması, sahte tapuyla işlemler yapılması veya satın alınan gayrimenkulün kiralanması sırasında kiracıyla sorunlar çıkması gösterilebilir.
Bu problemleri sayı bakımından sıralamak mümkün değildir. Ancak; büromuzun konu hakkında verdiği temel hizmetler aşağıdaki gibidir:

  • Satın alınacak gayrimenkulün tapuda incelenmesi. Gayrimenkulün sahibinin teyit edilmesi, gayrimenkulün üzerinde hak kısıtlayıcı (ipotek vs.) bir kaydın bulunup bulunmadığının tespiti.
  • Gayrimenkulün alımı sırasındaki hukuki işlemlere ilişkin danışmanlık (gayrimenkul satış sözleşmesinin geçerliliği, emlakçı ile yapılacak sözleşmelerin incelenmesi).
  • Gayrimenkulün kiralanmasına yönelik hukuki işlemlerin takibi (özellikle kira sözleşmesinin hazırlanması.
  • Kiracı ile doğan uyuşmazlıkların çözümü (kiranın ödenmemesi, kira artışlarının yapılması, kiracının tahliyesi vb.).
  • Gayrimenkulün satımı sırasındaki hukuki işlemlerin takibi.